Cenník

13. júna 2016
Ľubovoľný úkon na dopravnom inšpektoráte do 2 pracovných dní
(cena nezahŕňa kolky)
25€
Ľubovoľný úkon na dopravnom inšpektoráte do 24 hodín
(cena nezahŕňa kolky)
30€
Ľubovoľný úkon na úrade odboru dopravy
(cena nezahŕňa kolky)
25€
Vykonanie STK + EK
(cena s kolkami)
100€
Prihlásenie dovezeného vozidla z EU
(cena s kolkami a všetkými poplatkami na úradoch)
620€
Vykonanie kontroly originality
(cena nezahŕňa kolky)
25€
Prevoz vozidla dohodou
Doručovanie písomností dohodou